11 ish running

 
Beat It
 
We Belong
 
Bohemian Rhapsody
 
Any Way You Want It
 
Womanizer
 
Love Song
 
The Bitch Is Back
 
Girls, Girls, Girls